شورای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۴۴۰۳

اسامی شورای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

دکتر انوشیروان صدیق – مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتر عبدالله مهدوی – معاون علمی، پژوهشی و مسئول آموزش و پژوهش و خدمات علمی

 • دکتر داود ادهم
 • دکتر ناصر مظفری
 • دکتر یوسف حمیدزاده
 • دکتر حسینعلی ابراهیمی
 •  دکتر اسلام مرادی
 • دکتر نورالدین قنبری
 • آقای حافظ میرزانژاد
 • آقای سلیم وافری
 • دکتر افشان شرقی
 • دکتر فریبا احمدی
 • دکتر زهرا حیدری
 • خانم سولماز استحمامی
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹